divendres, 29 de gener de 2016

La lectura comprensiva per a 5è i 6è de primària

Ens trobem en els últims cursos de primària, cursos clau i importants que preparen l’alumnat per a passar a una nova etapa de la seva educació: l’Educació Secundària Obligatòria.

És per aquest motiu que insistim més que mai a repetir que els nens i nenes han de comprendre allò que llegeixen, en qualsevol de les matèries que s’imparteixen, i res millor per a assolir aquest propòsit que la LECTURA COMPRENSIVA DE QUERALT EDICIONS.

LA LECTURA COMPRENSIVA DE QUERALT EDICIONS és dels pocs materials específics, per no dir l’únic, que ensenya a comprendre mitjançant uns materials de disseny net i clar. Aquests materials didàctics potencien vuit «microhabilitats», totes necessàries en la lectura comprensiva, que treballen els conceptes bàsics de l’aprenentatge lector.

«Microhabilitats» com ara «extreure la idea principal d’un text llegit», «ordenar/temporalitzar accions» o «fer suposicions i inferències», aconsegueixen que la lectura d’un llibre no sigui només la interpretació d’uns signes, sinó que la fan comprensible i, per tant, es converteix en una forma divertida i lúdica d’ocupar el temps.

Podem repetir, per tant, les paraules que ens diuen moltíssims docents quan afirmen que «per a res ens serveix que els alumnes utilitzin el llibre de text, si abans no han après a comprendre allò que hi llegiran».

Aquests materials es basen en una lectura i la realització de microhabilitats, a manera d’activitats.


A continuació us ensenyem les diverses lectures que s’ofereixen per als cursos de 5è i 6è de primària. Clicant en cada imatge podreu veure una mostra de cadascun.
Per a una informació més detallada, podeu consultar la nostra pàgina web o ens podeu trucar directament a l’editorial, us podem facilitar mostres perquè el professorat el pugui avaluar.

divendres, 15 de gener de 2016

La Lectura Comprensiva a tercer i quart de primària


A tercer i quart curs de primària es comencen a introduir els textos acadèmics a les escoles, fragments que tracten temes que ja no resulten familiars als estudiants i que presenten estructures més complexes. Molts alumnes tenen dificultats per a superar aquest repte, no ho fan de forma espontània. Cal que el professorat els orienti i els marqui els passos que han de seguir, mitjançant el material adequat per a una comprensió correcta del text, la comprensió lectora.

Ens trobem en els cursos clau de primària, els alumnes ja comencen a tenir més maduresa acadèmica i és el moment indicat per a seguir consolidant la seva comprensió quan llegeixen els textos que se’ls presenten.

La Lectura Comprensiva de Queralt Edicions és el material adequat per a obtenir uns bons resultats en la comprensió d’una lectura.

A continuació us mostrem les lectures corresponents a aquests dos cursos de primària, tercer i quart. Clicant en cada imatge podreu veure una mostra de cadascun.

Per a una informació més detallada podeu consultar la nostra pàgina web o podeu trucar per telèfon directament a l’editorial. Us podem facilitar mostres del material perquè el professorat el pugui avaluar.