dimecres, 5 de febrer de 2014

Aprendre l'abecedari amb contes didàctics

http://www.queraltedicions.com/Lectures/Contes-infantils/1_L%27-Abecedari-Fantastic.html

L'aprenentatge de l'abecedari és la base de la lectoescriptura, fonamental per als aprenentatges de les diverses matèries en les posteriors etapes de l'alumne. L' abecedari és doncs un coneixement imprescindible per a l'aprenentatge significatiu de qualsevol contingut.

És freqüent trobar alumnes amb dificultats en l'aprenentatge en el nivell de la lectoescriptura, i cadascun d'ells amb problemes en aspectes diferents. És per això, que el més eficaç és abordar la lectoescriptura des de diferents perspectives, facilitant l'aprenentatge a nivell visual, auditiu i gestual.

La motivació és una eina clau per a l'adquisició dels aprenentatges de l'alumne, mitjançant propostes atractives i dinàmiques lúdiques.

Per la presentació de les lletres, una bona estratègia pot ser treballar a través d'un conte diferent cada lletra, podent ser històries diferents o un mateix conte en què cadascuna d'elles jugui un paper important. A través de la història l'alumne és capaç de recordar, tant la representació gràfica com la fonètica de cada lletra.

http://issuu.com/queraltedicions/docs/abec11

Acompanyar la presentació de cada lletra amb un gest realitzat amb les mans pot ser molt útil per ajudar a aquells alumnes que presentin majors dificultats, ja que en associar cada lletra amb un gest, els resultarà més fàcil evocar mentalment.

També és important que les lletres o paraules apareguin escrites en majúscules i minúscules, i en lletra manuscrita i d'impremta, perquè els alumnes puguin relacionar cada so fonètic amb aquest ventall de grafies.

http://issuu.com/queraltedicions/docs/abec12


Després de presentar cada lletra, es poden introduir les activitats perquè els alumnes aconsegueixin diferenciar-la auditivament, primer treballant cada so individualment i després associant consonants i vocals. Quan els alumnes ja han aconseguit diferenciar auditivament un fonema, es pot treballar la discriminació visual perquè associïn cada so amb la seva grafia. L'últim pas serà la manipulació de les grafies, perquè puguin escriure cada lletra i dominar el seu traç.
Conscients de les dificultats que suposa per a molts alumnes l'aprenentatge de l'abecedari, en Queralt hem elaborat la col·lecció de contes L'abecedari fantàstic, que recorre, d'una manera didàctica i divertida tot l'abecedari.


http://www.queraltedicions.com/Lectures/Contes-infantils/1_L%27-Abecedari-Fantastic.html


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada