dimecres, 24 d’abril de 2013

La importància de la lectura comprensiva

LA LECTURA COMPRENSIVADE QUERALT és dels pocs materials específics, per no dir l'únic, que ensenya a comprendre a través d'uns materials de disseny net i clar. Aquests materials didàctics potencien vuit microhabilitats, necessàries totes elles en la lectura comprensiva, que treballen els conceptes bàsics de l'aprenentatge lector.

Microhabilitats com “extreure la idea principal d'un text llegit”, “ordenar/temporalitzar accions” o “fer suposicions i inferències”, aconsegueixen que la lectura d'un llibre no sigui només la interpretació d'uns singnes, sinó que al mateix temps sigui comprensible i, per tant, es converteixi en una forma divertida i lúdica d'ocupar un temps.


Podem repetir, per tant, les paraules que ens diuen moltíssims docents en afirmar que “per res ens serveix que els alumnes utilitzin el llibre de text si abans no han après a comprendre el que llegiran ells”.

Aquests materials es basen en una lectura i la realització de microhabilitats, a manera d'activitats per als primers lectors, nens/es de 6/7 anys, on la lectura es troba dins del quadern de lectura comprensiva, perquè per a aquestes edats existeix molta dificultat en la  utilització de dos elements.