dimecres, 25 de maig de 2016

Analitzem els nostres quadernets de matemàtiquesSi ens posem a analitzar un parell de pàgines a l’atzar de qualsevol quadernet de la coŀlecció «Matemàtiques Bàsiques» ens trobarem:

- Un problema senzill de suma i resta que potencia la comprensió del text i fa pensar i activar el raonament lògic al lector:


- Una activitat que desenvolupa el concepte bàsic «major/menor» reforçat amb una espècie de còmic en la part superior del requadre que s’anirà desenvolupant en diversos exercicis del quadernet, el qual potencia valors com ara el treball, l’esforç, la companyonia i la tolerància:

- Dues línies de taules de sumes i restes, suficients perquè el nen o nena no s’avorreixi:


- Un problema de suma i resta senzill:- Dos quadres de càlcul mental que combinen operacions diferents, en les quals s’han d’esbrinar les dades que falten, mitjançant una activitat de raonament lògic, pensant en el procés:- Una taula amb dues línies d’operacions, en aquest cas, restes. Continua el desenvolupament del còmic, així també aconseguim que els nens i nenes es diverteixin una mica:
Conclusió: en dues pàgines s’han practicat, mitjançant sis exercicis, les sumes i les restes d’una manera molt lúdica, però sobretot, s’ha provocat que l’infant pensi i activi el raonament lògic a la vegada que es diverteix.

En els divuit quadernets que formen aquesta coŀlecció monotemàtica que es dirigeix a nens i nenes de tota l’educació primària, els infants aprenen d’una manera molt divertida, no només a fer operacions amb les regles bàsiques, sinó que, a més, desenvolupen la ment i potencien el raonament lògic, amb uns resultats espectaculars, pels coneixements i les destreses que s’adquireixen.


Podeu consultar el contingut de tota la coŀlecció en l’enllaç següent: MATEMÀTIQUES BÀSIQUES.