dimecres, 24 de febrer de 2016

ELS CONTES SOBRE CONCEPTES BÀSICS

 


Després d’un llarg procés d’experimentació a les aules i un cop vist l’alt resultat obtingut en l’alumnat, ens hem decidit a publicar una coŀlecció de CONTES SOBRE CONCEPTES BÀSICS.

La coŀlecció de CONTES SOBRE CONCEPTES BÀSICS o oposats (com s’anomenen en altres països) són uns materials que ensenyen els coneixements específics necessaris que els nens i les nenes han d’adquirir en l’educació infantil i en el primer cicle de l’educació primària.

Com que en moltes ocasions aquesta circumstància no es compleix i tenint en compte la petició del nombrós professorat, Queralt Edicions ha desenvolupat aquesta coŀlecció de contes que, d’una manera personalitzada, provoca en els nens i les nenes l’adquisició i la consolidació d’aquests conceptes bàsics, imprescindibles tots per al desenvolupament de les competències bàsiques que l’alumnat ha d’adquirir i desenvolupar al llarg dels anys d’estudiant.

El text imprès en aquests contes es realitza per mitjà de dos tipografies: majúscula (lletra de pal) i manuscrita.


D’aquesta manera, el lector identifica ràpidament la tipografia amb la qual els infants aprenen normalment les primeres paraules (majúscula), i la que farà servir a continuació en els primers anys de l’educació primària (manuscrita).

Aquesta coŀlecció es compon de dotze contes fantàstics, amb una superba i molt didàctica iŀlustració que facilita l’adquisició dels objectius que es volen assolir i «enganxa» el nen o la nena a seguir llegint.

Al final de cada conte hi ha tres pàgines amb activitats de comprensió.
A continuació us presentem els dotze contes de la coŀlecció. Clicant en cada imatge podreu veure una mostra de cadascun.
Aquests contes van dirigits a nens i nenes a partir de 3 anys, perquè els siguin llegits, si encara no saben llegir (d’aquesta manera treballen la comprensió oral), i perquè els llegeixin ells mateixos quan ja sàpiguen llegir.

Es poden adquirir individualment o en un estoig/maletí molt apte per a regal.


Aquesta mateixa coŀlecció també hi és en anglès, amb les mateixes característiques que acabem de detallar: OPPOSITES.