dimarts, 11 de febrer de 2014

Lectura Comprensiva: metodologia que ensenya a comprendre

http://www.queraltedicions.com/Lectura-comprensiva.html

Després de l'èxit que ha tingut la col·lecció de lectura comprensiva per al cicle inicial 'Primers Lectors', i a causa de la gran demanda per part del professorat, hem publicat la lectura comprensiva per al cicle mitjà i cicle superior. De moment 2 títols per cicle, els quatre primers títols del nostre catàleg.
 
Com ja coneixen, en la col·lecció “Primers Lectors” (cicle inicial), la lectura i les activitats es troben en el mateix quadern. 

http://www.queraltedicions.com/uploads/libros/77/docs/LCCU-A.pdfLa lectura comprensiva per al cicle mitjà i cicle superior, consta de dos elements: un llibre de lectura i el corresponent quadern d'activitats.
                                      http://www.queraltedicions.com/uploads/libros/116/docs/literaturajuvenil1.pdf       http://www.queraltedicions.com/uploads/libros/116/docs/comprensiolectora1.pdf
(podeu veure una mostra fent 'clic' en la imatge corresponent)
Quan un alumne comprèn el que llegeix, l'adquisició dels coneixements es realitza d'una manera fàcil i natural, i els resultats són altament satisfactoris: per a l'alumne, per al professor, per al col·legi i per als pares.

Creiem que la nostra metodologia LECTURA COMPRENSIVA és l'únic material publicat que ENSENYA A COMPRENDRE amb uns resultats excel·lents:

- perquè es desenvolupa a partir de les vuit microhabilitats principals de la comprensió lectora.
- perquè en el quadern d'activitats es treballa el llibre de lectura capítol per capítol.
- perquè les activitats que ensenyen a temporalitzar accions, a extreure la idea principal del que s'ha llegit, a realitzar inferències, a poder opinar en un debat... es van repetint contínuament i l'alumnat aprèn a comprendre d'una manera senzilla i eficaç.
- perquè els lectors s'ho passen bé en comprendre el que llegeixen.Poden veure totes les mostres d'altres títols o nivells i llegir la sinopsi de cadascun, en l'apartat lectura comprensiva de la nostra web


I consultar el nostre catàleg per veure els títols recomanats per a cada cicle.


http://www.queraltedicions.com/docs/cat%C3%A0leg.pdf


dimecres, 5 de febrer de 2014

Aprendre l'abecedari amb contes didàctics

http://www.queraltedicions.com/Lectures/Contes-infantils/1_L%27-Abecedari-Fantastic.html

L'aprenentatge de l'abecedari és la base de la lectoescriptura, fonamental per als aprenentatges de les diverses matèries en les posteriors etapes de l'alumne. L' abecedari és doncs un coneixement imprescindible per a l'aprenentatge significatiu de qualsevol contingut.

És freqüent trobar alumnes amb dificultats en l'aprenentatge en el nivell de la lectoescriptura, i cadascun d'ells amb problemes en aspectes diferents. És per això, que el més eficaç és abordar la lectoescriptura des de diferents perspectives, facilitant l'aprenentatge a nivell visual, auditiu i gestual.

La motivació és una eina clau per a l'adquisició dels aprenentatges de l'alumne, mitjançant propostes atractives i dinàmiques lúdiques.

Per la presentació de les lletres, una bona estratègia pot ser treballar a través d'un conte diferent cada lletra, podent ser històries diferents o un mateix conte en què cadascuna d'elles jugui un paper important. A través de la història l'alumne és capaç de recordar, tant la representació gràfica com la fonètica de cada lletra.

http://issuu.com/queraltedicions/docs/abec11

Acompanyar la presentació de cada lletra amb un gest realitzat amb les mans pot ser molt útil per ajudar a aquells alumnes que presentin majors dificultats, ja que en associar cada lletra amb un gest, els resultarà més fàcil evocar mentalment.

També és important que les lletres o paraules apareguin escrites en majúscules i minúscules, i en lletra manuscrita i d'impremta, perquè els alumnes puguin relacionar cada so fonètic amb aquest ventall de grafies.

http://issuu.com/queraltedicions/docs/abec12


Després de presentar cada lletra, es poden introduir les activitats perquè els alumnes aconsegueixin diferenciar-la auditivament, primer treballant cada so individualment i després associant consonants i vocals. Quan els alumnes ja han aconseguit diferenciar auditivament un fonema, es pot treballar la discriminació visual perquè associïn cada so amb la seva grafia. L'últim pas serà la manipulació de les grafies, perquè puguin escriure cada lletra i dominar el seu traç.
Conscients de les dificultats que suposa per a molts alumnes l'aprenentatge de l'abecedari, en Queralt hem elaborat la col·lecció de contes L'abecedari fantàstic, que recorre, d'una manera didàctica i divertida tot l'abecedari.


http://www.queraltedicions.com/Lectures/Contes-infantils/1_L%27-Abecedari-Fantastic.html