dimarts, 5 de juliol de 2016

Qui ha dit que les matemàtiques són avorrides?

L’aprenentatge de les matemàtiques sovint va lligat a la percepció de ser una tasca avorrida, per això molts nens i nenes fugen a l’hora de realitzar exercicis de matemàtiques, amb la conseqüència de no aprendre-les.

Els quadernets de Queralt Edicions ensenyen matemàtiques en els sis cursos de l’educació primària d’una manera entretinguda i molt divertida.
La raó principal és que les activitats van canviant contínuament, no es tracta de taules i taules d’exercicis, de manera que quan un nen o nena pot arribar a avorrir-se amb un exercici de seguida canvia a un altre completament diferent que l’anima a continuar.

A això, cal sumar-hi el caràcter lúdic d’alguns exercicis, com per exemple el que us presentem a continuació, que podeu trobar en el quadernet 9 de la coŀlecció «Matemàtiques Bàsiques».

Es tracta d’una sèrie d’exercicis que van apareixent al llarg de la realització del quadernet, en cadascun dels exercicis hi ha una espècie de còmic que explica una història. Doneu una ullada a les imatges.


Aquestes taules d’exercicis són només un exemple, unes taules amb operacions que fan que els nens i nenes vulguin fer-los per saber què passarà en la pròxima seqüència.

Podeu consultar el contingut de tota la coŀlecció en l’enllaç següent: MATEMÀTIQUES.