dimarts, 15 d’octubre de 2013

Lectura Comprensiva: on l'alumne comprèn el que llegeix


Actualment els seus alumnes acaben d'adquirir els manuals de text que els serviran per al curs que comença.

Una part de l'alumnat podria tenir problemes de comprensió amb aquests manuals, cosa que dificultaria l'adquisició dels coneixements necessaris per al nivell escolar que cursen.

És cert que el llibre de text és fonamental en l'ensenyament de qualsevol matèria, però ... no creeu que més important que el propi llibre de text, són els materials que ensenyen a comprendre?

Quan un alumne comprèn el que llegeix, l'adquisició dels coneixements, es realitza d'una forma fàcil i natural, i els resultats són molt satisfactoris: per al propi alumne, per al professor, per al col·legi i per als pares.

Creiem que la nostra metodologia de LECTURA COMPRENSIVA, és l'únic material publicat que ENSENYA A COMPRENDRE amb uns alts resultats en comprensió: 

- Perquè es desenvolupa a partir de les vuit microhabilitats principals de la comprensió lectora.

- Perquè treballa capítol a capítol del llibre de lectura i del quadern d'activitats.

- Perquè les activitats que ensenyen a temporalitzar accions, a extreure la idea principal del que s'ha llegit, a realitzar inferències, a poder opinar en un debat... es van repetint contínuament i l'alumnat aprèn a comprendre d'una manera senzilla i eficaç.

- Perquè l'alumnat es diverteix en anar comprenent el que està llegint.
-  Etc.


Aquests materials es basen en una lectura i la realització de microhabilitats, a manera d'activitats per als primers lectors, nens/es de 6/7 anys, on la lectura es troba dins del quadern de lectura comprensiva, perquè per a aquestes edats existeix molta dificultat en la  utilització de dos elements.
 
A partir d'aquesta edat (i fins al 3º cicle), estem imprimint ja materials que es presenten amb un llibre de lectura i a part el seu corresponent quadern d'activitats, que dit sigui de pas, se li ha dotat d'un caràcter lúdic, que diverteix al nen/a i li enganxa per continuar realitzant-ho.

De moment traurem a la venda els quatre primers títols del nostre catàleg.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada