divendres, 29 de gener de 2016

La lectura comprensiva per a 5è i 6è de primària

Ens trobem en els últims cursos de primària, cursos clau i importants que preparen l’alumnat per a passar a una nova etapa de la seva educació: l’Educació Secundària Obligatòria.

És per aquest motiu que insistim més que mai a repetir que els nens i nenes han de comprendre allò que llegeixen, en qualsevol de les matèries que s’imparteixen, i res millor per a assolir aquest propòsit que la LECTURA COMPRENSIVA DE QUERALT EDICIONS.

LA LECTURA COMPRENSIVA DE QUERALT EDICIONS és dels pocs materials específics, per no dir l’únic, que ensenya a comprendre mitjançant uns materials de disseny net i clar. Aquests materials didàctics potencien vuit «microhabilitats», totes necessàries en la lectura comprensiva, que treballen els conceptes bàsics de l’aprenentatge lector.

«Microhabilitats» com ara «extreure la idea principal d’un text llegit», «ordenar/temporalitzar accions» o «fer suposicions i inferències», aconsegueixen que la lectura d’un llibre no sigui només la interpretació d’uns signes, sinó que la fan comprensible i, per tant, es converteix en una forma divertida i lúdica d’ocupar el temps.

Podem repetir, per tant, les paraules que ens diuen moltíssims docents quan afirmen que «per a res ens serveix que els alumnes utilitzin el llibre de text, si abans no han après a comprendre allò que hi llegiran».

Aquests materials es basen en una lectura i la realització de microhabilitats, a manera d’activitats.


A continuació us ensenyem les diverses lectures que s’ofereixen per als cursos de 5è i 6è de primària. Clicant en cada imatge podreu veure una mostra de cadascun.
Per a una informació més detallada, podeu consultar la nostra pàgina web o ens podeu trucar directament a l’editorial, us podem facilitar mostres perquè el professorat el pugui avaluar.

divendres, 15 de gener de 2016

La Lectura Comprensiva a tercer i quart de primària


A tercer i quart curs de primària es comencen a introduir els textos acadèmics a les escoles, fragments que tracten temes que ja no resulten familiars als estudiants i que presenten estructures més complexes. Molts alumnes tenen dificultats per a superar aquest repte, no ho fan de forma espontània. Cal que el professorat els orienti i els marqui els passos que han de seguir, mitjançant el material adequat per a una comprensió correcta del text, la comprensió lectora.

Ens trobem en els cursos clau de primària, els alumnes ja comencen a tenir més maduresa acadèmica i és el moment indicat per a seguir consolidant la seva comprensió quan llegeixen els textos que se’ls presenten.

La Lectura Comprensiva de Queralt Edicions és el material adequat per a obtenir uns bons resultats en la comprensió d’una lectura.

A continuació us mostrem les lectures corresponents a aquests dos cursos de primària, tercer i quart. Clicant en cada imatge podreu veure una mostra de cadascun.

Per a una informació més detallada podeu consultar la nostra pàgina web o podeu trucar per telèfon directament a l’editorial. Us podem facilitar mostres del material perquè el professorat el pugui avaluar.

divendres, 8 de gener de 2016

Lectura Comprensiva per a primer cicle


El segon trimestre és a punt de començar i, així, una nova oportunitat perquè els alumnes de primària segueixin aprenent i millorant coneixements. Durant el primer trimestre, el professorat ha estat capaç d’avaluar-los i comprovar el nivell de cadascun dels alumnes i les dificultats que s’han presentat en l’aprenentatge.

És cert que el llibre de text és fonamental i molt important en l’ensenyament de qualsevol matèria, però, no creus que també ho són (fins i tot més que el llibre de text) els materials que ensenyen a comprendre?

Quan un alumne comprèn el que llegeix, l’adquisició dels coneixements es fa d’una manera fàcil i natural, i els resultats són molt satisfactoris: per a l’alumne mateix, per al professor, per a l’escola i per als pares.

Creiem que la nostra metodologia LECTURA COMPRENSIVA és l’únic material publicat que ENSENYA A COMPRENDRE amb uns resultats molt alts en comprensió:

- Perquè es desenvolupa a partir de les vuit microhabilitats principals de la comprensió lectora.

- Perquè treballa capítol a capítol el llibre de lectura i el quadern d’activitats.

- Perquè activitats que ensenyen a temporalitzar accions; a extreure la idea principal d’allò que s’ha llegit; a realitzar inferències; a poder opinar dins d’un debat… es repeteixen contínuament i l’alumnat aprèn a comprendre sense gaire esforç.

- Perquè l’alumnat es diverteix i es motiva a mesura que va comprenent el que està llegint.

- Etc.

Cada cop són més els docents que opinen que en moments de crisi, una formació més bona cada dia és el millor que poden fer els professionals.

Us facilitem una mostra de primers lectors, en la qual la lectura i les activitats es troben al mateix quadern.
Es tracta de vuit quaderns de Lectura Comprensiva que combinen la lectura i les activitats a la mateixa unitat. Aquests quaderns estan dirigits als primers lectors, nens i nenes de sis o set anys, la maduresa intel·lectual dels quals no està prou desenvolupada perquè utilitzin un quadern a part de la lectura i perquè aquesta lectura sigui molt extensa. Està demostrat que si un nen o nena comença amb textos curts, s’acostuma a raonar lògicament i a comprendre perfectament, per tal de poder abordar en el futur textos més llargs i complexos. A més, amb aquests materials per a primers lectors, com que són textos d’extensió curta, es pot potenciar la comprensió oral, cosa que en cap dels materials de la nostra competència s’aconsegueix.

Per a un segon curs de primària, ja passaríem a dos elements, és a dir, un llibre de lectura i el seu quadern d’activitats a part. A cada capítol del llibre li correspon un capítol del quadern, per tant, es pot anar fent a poc a poc, sense necessitat de llegir el llibre sencer i després dur a terme les activitats.

A continuació us presentem els títols, clicant en cada imatge podreu veure una mostra de cadascun.


Per a una informació més detallada podeu consultar la nostra pàgina web o podeu trucar per telèfon directament a l’editorial. Us podem facilitar mostres perquè el professorat el pugui avaluar.